Vi bistår byggherre, utbyggere og entreprenører i store og små prosjekter

Søknad

Regulering og byggesak

Ingeniører og arkitekter

Prosjektering

Kalkyle og beskrivelse

Koordinering

Fremdriftsoppfølging

Kvalitetssikring

Kostnadsstyring

FDV

HMS/SHA


BIM

BIM-strategiplan

Kollisjonskontroll


Uavhengig kontroll

Byggningsfysikk

Konstruksjonsteknikk.

Trenger du uavhengig kontrollør ved oppføring av ny bolig